ClearShield® Aplikasjonsutstyr

Vårt utvalg av program maskiner er spesialdesignet for rask og sikker bruk av Ritec ClearShield® i din fabrikk. Vi har allsidige metoder for bruk som kan tilpasses alle volumer av produksjonen!

 

ClearPad™-og ClearSpray™ Alternativer

ClearPad H1600M

NY!
ClearPad™
H1600M

Automatisk
Maskin


ClearSpray™ HT1500

Automatisk
Sprayer

ClearSpray M7P


ClearSpray™
M7P

Manuell
Sprayer

ClearSpray M10


ClearSpray™
M10
Manuell
Sprayer

 
 

OverflateXperten AS

Follow

Contact

Address

  • Facebook
  • Instagram

Tele: +47 5522 7000

OverflateXperten AS, Vestsidevn. 638, N-5363 Ågotnes

Mob: +47 928 06 114

©2021 OverflateXperten AS

Alle merkenavn og produktnavn som brukes på nettstedet er varemerker eller varenavn eid av Ritec International Limited i Storbritannia. Det gis ingen tillatelse med hensyn til bruken av noen av disse navnene, og i tillegg kan enhver slik bruk utgjøre en krenkelse av innehaveren sine rettigheter. 
 
Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som overdragelse underforstått, antakelse eller på annen måte, noen lisens til noe patent, varemerke eller annen intellektuell eiendom tilhørende Ritec International Limited, eller noen annen tredjepart.