01 Glass overflate

​02 Forstørrelse av ClearShield Eco-Glass®

Hvordan ClearShield® Fungerer

ClearShield Eco-System® er svaret på Problemglass.

Kraften som utgjør ClearShield Eco-System® for renovering, beskyttelse og vedlikehold av glass er ClearShield®, en unik polymer harpiks.

Overflaten på vanlig glass er ikke glatt, men består av mikroskopiske topper og groper. Organisk og uorganisk forurensning fylle disse gropene og noen reagerer kjemisk med glasset, og binder fast til overflaten. På grunn av dette, blir rengjøring av glass vanskeligere.


Når den brukes på vanlig glass i sin flytende form, binder ClearShield® i en krysslink med seg selv og glasset, og danner et sterkt kjemisk forbindelse, som gir glasset både høy ytelse, beskyttelse og holdbarhet, oppgraderer overflaten til ClearShield Eco-Glass®. ClearShield® er helt transparent, kjemisk inert, ikke-farlig og UV-stabilt. I motsetning til et belegg, blir ClearShield® en del av glasset slik at den ikke vil flasse av, misfarges eller sprekk.


Fungerer som en «non-stick» stekepanne, ClearShield® hindrer forurensninger fra binding til glassoverflaten og begrenser ytterligere skade forårsaket av korrosjon og kjemiske angrep. Rengjøringen er nå enklere uten behov for sterke slipemidler eller metoder, samt det spare tid og krefter.

ClearShield Eco-Glass® ser ut som nytt hele livet, ved å benytte et anbefalt enkelt og økonomisk vedlikeholdsregime.

 

OverflateXperten AS

Follow

Contact

Address

  • Facebook
  • Instagram

Tele: +47 5522 7000

OverflateXperten AS, Vestsidevn. 638, N-5363 Ågotnes

Mob: +47 928 06 114

©2021 OverflateXperten AS

Alle merkenavn og produktnavn som brukes på nettstedet er varemerker eller varenavn eid av Ritec International Limited i Storbritannia. Det gis ingen tillatelse med hensyn til bruken av noen av disse navnene, og i tillegg kan enhver slik bruk utgjøre en krenkelse av innehaveren sine rettigheter. 
 
Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som overdragelse underforstått, antakelse eller på annen måte, noen lisens til noe patent, varemerke eller annen intellektuell eiendom tilhørende Ritec International Limited, eller noen annen tredjepart.