Company and Product Information

 
Discover the 'Non-Stick' World of Ritec ClearShield® Brochure
ClearShield Eco-System™ Glass Renovation & Protection Brochure
ClearShield® Worldwide Projects Portfolio
​ClearShield Eco-System™ General Rack Card
​ClearShield Eco-System™ Residential Rack Card
​ClearShield Eco-System™ Showers Rack Card
​ClearShield Eco-System™ Splashbacks  Rack Card
​ClearShield Eco-System™ Decorative  Rack Card
​ClearShield Eco-System™ Food & Hygiene Rack Card
​ClearShield Eco-System™ Solar Rack Card

Press Articles

 
Tempered ‘Non-Stick’ ClearShield Eco-Glass™
'New Glass for Old' Article
​'The Answer to Glass Corrosion' Article
​'The Truth, the Whole Truth and Nothing but the Truth about... Glass Surface Treatments' Article
​'The Window to Wall Ratio (WWR) - An Unlevel Playing Field' Article
​'Ritec’s Multiple Award Winning ClearShield embarks on The Good Glass Campaign to challenge “Indiff
'Don't Get MAD' Article
​'Ritec: Low-Maintenance Surface Technologies' Article

OverflateXperten AS

Follow

Contact

Tele: +47 5522 7000

Mob: +47 928 06 114

Address

OverflateXperten AS, Vestsidevn. 638, N-5363 Ågotnes

©2020 OverflateXperten AS

Alle merkenavn og produktnavn som brukes på nettstedet er varemerker eller varenavn eid av Ritec International Limited i Storbritannia. Det gis ingen tillatelse med hensyn til bruken av noen av disse navnene, og i tillegg kan enhver slik bruk utgjøre en krenkelse av innehaveren sine rettigheter. 
 
Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som overdragelse underforstått, antakelse eller på annen måte, noen lisens til noe patent, varemerke eller annen intellektuell eiendom tilhørende Ritec International Limited, eller noen annen tredjepart.