Hvorfor bli en
ClearShield® Applikator

Glassoverflate renovering & beskyttelse... en EKTE forretningsmulighet!

 • Øke fortjenesten ved å tilby en ekstra verdiøkning

 • Differensiere fra konkurranse uten behov for kapitalinvesteringer

 • Diversifisere takket være en unik renoveringsprosess for instalert glass


ClearShield® brukes på glass på en av to måter: på stedet (for glass allerede installert) eller i fabrikken på nytt glass. Ritec tilbyr komplette oppstarts pakker tilgjengelig for:

 • Fabrikk-program med utstyr som passer alle produksjonsnivåer

 • På stedet-program til glass allerede installert, med spesialist renovering trening


Fabrikk-aplikasjon

Mange glassbearbeidere og produsenter verden over, praktiserer sikker og enkel bruk av ClearShield® og tilfører verdi til glasset i sine egne fabrikker.

 • Bidrar til å selge mer glass ved høyere fortjenestemarginer

 • Sikker og enkel å bruke

 • Slitesterk og ensartet finish

 • Vedlikeholds konsept for ekstra salgsmuligheter

Dette betyr at man ikke trenger å lagre ekstra typer glass eller å binde seg til en glassleverandør, siden alt vanlig glass kan konverteres til ClearShield Eco-Glass®.

Ritec tilbyr en komplett pakke for fabrikkapplikatøren som inkluderer:

 • sikker, allsidig og fullt tilpasningsdyktige metoder for bruk

 • full teknisk opplæring og overføring av ekspertise

 • markedsføringstøtte for en vellykket lansering

 • kommersiell opplæring til salgsteamet

 • demonstrasjon og reklamemateriell

 • trygge og ikke-farlige produkter, med spesial formuleringer for å tilpasse seg dine spesifikke behov

Våre ClearSpray™ utvalg av maskiner r designet for sikker og enkel fabrikk anvendelse av Ritec ClearShield®, den eneste glassoverflatebehandling som ikke er klassifisert som farlig.

Kontakt oss nå hvis du er interessert i å starte opp som en ClearShield® fabrikk applikatør.


Renoveringsprogram «On-Site»

Ritec enestående renoverings forarbeide forhindrer kostbar utskifting på bygninger, privatboliger, marine fartøy og annet transportkjøretøyer. Dette er derfor en virkelig forretningsmulighet for enhver bedrift eller person som ønsker å enten differensiere sin virksomhet, eller å starte en ny virksomhet.

 • Differensiere og generere nye inntektsgrunnlag

 • Opprett en helt ny forretningsaktivitet som tilbyr en unik tjeneste

 • Bli en fullt utdannet, lisensiert applikatoren og få full opplæring og påfølgende teknisk støtte


Ritec tilbyr en komplett pakke for på-stedet applikatører som inkluderer:


 • Differensiere og generere nye inntektsgrunnlag

 • Opprett en helt ny forretningsaktivitet som tilbyr en unik tjeneste

 • Bli en fullt utdannet, lisensiert applikatoren og få full opplæring og påfølgende teknisk støtte

Ritec tilbyr en komplett pakke for på-stedet applikatører som inkluderer:

 • full teknisk opplæring og overføring av ekspertise

 • markedsføringstøtte for en vellykket lansering

 • kommersiell opplæring til salgsteamet

 • påfølgende teknisk støtte

 • demonstrasjon og reklamemateriell

 • trygge og ikke-farlige produkter, med spesialiserte formuleringer for å tilpasse seg dine spesifikke behov

Kontakt oss nå hvis du er interessert i å starte opp som en ClearShield® «on-site» applikatør.

 

OverflateXperten AS

Follow

Contact

Address

 • Facebook
 • Instagram

Tele: +47 5522 7000

OverflateXperten AS, Vestsidevn. 638, N-5363 Ågotnes

Mob: +47 928 06 114

©2021 OverflateXperten AS

Alle merkenavn og produktnavn som brukes på nettstedet er varemerker eller varenavn eid av Ritec International Limited i Storbritannia. Det gis ingen tillatelse med hensyn til bruken av noen av disse navnene, og i tillegg kan enhver slik bruk utgjøre en krenkelse av innehaveren sine rettigheter. 
 
Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som overdragelse underforstått, antakelse eller på annen måte, noen lisens til noe patent, varemerke eller annen intellektuell eiendom tilhørende Ritec International Limited, eller noen annen tredjepart.