Hvorfor Velge VoltShield™

Ritec unike VoltShield System™ har blitt spesielt utviklet for renovering, «non-stick» beskyttelse og vedlikehold av glass og porselen elektriske isolatorer.


VoltShield™ forhindrer forurensnings oppbygging på overflaten av elektriske isolatorer for:

  • Økt elektrisk ytelse

  • Redusert elektrisk utladning

  • Redusert overslag

  • Kan forlenge isolatorers levetid


VoltShield™ brukes enten i fabrikken før installasjon eller «on-site» for isolatorer allerede installert.

 

OverflateXperten AS

Follow

Contact

Address

  • Facebook
  • Instagram

Tele: +47 5522 7000

OverflateXperten AS, Vestsidevn. 638, N-5363 Ågotnes

Mob: +47 928 06 114

©2021 OverflateXperten AS

Alle merkenavn og produktnavn som brukes på nettstedet er varemerker eller varenavn eid av Ritec International Limited i Storbritannia. Det gis ingen tillatelse med hensyn til bruken av noen av disse navnene, og i tillegg kan enhver slik bruk utgjøre en krenkelse av innehaveren sine rettigheter. 
 
Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som overdragelse underforstått, antakelse eller på annen måte, noen lisens til noe patent, varemerke eller annen intellektuell eiendom tilhørende Ritec International Limited, eller noen annen tredjepart.