Mat & Hygiene Applikasjoner

Anti-bakteriell - mat kontakt-varme - bestandighet

Mat & Hygiene Applikasjoner

ClearShield Eco-System® er så allsidig at den kan brukes til å beskytte glass og keramiske flater for å gjøre dem enkle og hlde rene og motstandsdyktig mot flekker...

 • der hvor god hygiene er viktig, slik som:-
  - medisinske fasiliteter, for eksempel sykehus og operasjonsstuer
  - laboratorier

 • med direkte eller indirekte mat-kontakt, for eksempel:-
  - embalasje / containere
  - benketopp og matlaging / bearbeiding områder
  - komfyr-glass
  - kjøkken splashbacks

 • ildfaste former

 • glas- ovndører og kokeplater

ClearShield® Beskyttelse

ClearShield Eco-Glass® gir effektiv beskyttelse mot smuss og misfarging, vedheft og vekst av mikroorganismer, som bakterier og sopp på overflater i matforedlingsanlegg, restauranter og sykehus. Begge formuleringene tilfredstiller den Europeiske Union (EU) og USA Food and Drug Administration (FDA) sine krav til direkte kontakt med alle typer mat, dette bekreftes av et uavhengig laboratorium akkreditert av UK akkreditering Service (UKAS).

 

OverflateXperten AS

Follow

Contact

Address

 • Facebook
 • Instagram

Tele: +47 5522 7000

OverflateXperten AS, Vestsidevn. 638, N-5363 Ågotnes

Mob: +47 928 06 114

©2021 OverflateXperten AS

Alle merkenavn og produktnavn som brukes på nettstedet er varemerker eller varenavn eid av Ritec International Limited i Storbritannia. Det gis ingen tillatelse med hensyn til bruken av noen av disse navnene, og i tillegg kan enhver slik bruk utgjøre en krenkelse av innehaveren sine rettigheter. 
 
Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som overdragelse underforstått, antakelse eller på annen måte, noen lisens til noe patent, varemerke eller annen intellektuell eiendom tilhørende Ritec International Limited, eller noen annen tredjepart.