top of page
Problemglass

Problemglass

De viktigste årsakene til «Problemglass» er «Moisture-Alkalinity-Dirt» MAD!

Hva er Problemglass?

Fukt, alkalitet og skitt (MAD) kan lett føre til at glasset, eksteriørt eller interiørt, blir til problemglass. Glass finns over alt rundt oss, og når det er nytt, lover synlighet, klarhet og renslighet. Med mindre glass er beskyttet mot «MAD», kan det lett bryte disse løftene før, under eller etter installasjon. Problemglass er glass som har brutt, eller som man antar vil bryte, de opprinnelige løftene.


Hva Skyldes Problemglass? 

De to største fiender til glasset er fukt og alkalitet. Enten enkeltvis eller sammen, kan de etse eller oppløse overflaten på glasset, slik at det ser matt ut, og noen ganger hvit av utseende. Noe smuss kan skade overflaten, og ytterligere skade kan skyldes i forsøk på å fjerne smusset. 


  • Fuktighet kan være i sin flytende form, for eksempel nedbør, eller som en damp i høy luftfuktighet områder.

  • Alkalitet kommer fra vann fra springen, sjøvann og byggematerialer som sementstøv og utskillinger fra fasaden av betong, murstein eller mørtel.

  • Organisk skitt vil normalt ikke angripe glass, men kan feste seg svært godt til overflaten og være vanskelig å fjerne. For utvendig glass, inkluderer dette trafikkfilm, fugleekskrementer, pollen og sevje. For innvendig glass inkluderer økologisk skitt fingermerker, oljer og damp fra matlaging.

  • Uorganisk skitt binder kjemisk til glass og er vanskelig, om ikke umulig, å fjerne ved konvensjonelle rengjøringsmetoder. Uorganisk skitt på utvendig glass inkluderer sjø spray, industrielle utslipp, metall oksider fra jernbane, konstruksjonsmaterialer som sementstøv og avrenning fra konstruksjonen. For innvendig glass, er et eksempel kalkavleiring fra «hardt vann».

Hvor Finns Problemglass?

Det er mest sannsynlig å finne på steder som:

  • byggeplasser

  • glasstak på vinterhager, overlys

  • bygninger med vanskelig adkomst for rutinemessig vask

  • glass som utsettes for avrenning fra betong, murstein, mørtel, murverk, bly, og silikon fuger

  • glass i forurensede områder i bysentra, industrielle eiendommer, nær jernbane, kystnære strøk

  • Interiørglass, glass i dusjkabinetter, etset / sateng-glass, kjøkken Splashbacks

Eksempler på Problemglass

Moisture attack

Fuktangrep

Window damaged during construction

Skade under bygging

Environmental pollution

Miljøforurensning

Fingermarks on sandblasted glass

Fingermerker

Building run-off

Avrenning fra bygninger

Andre spesialiserte produckter

Kalk

Hva er konsekvensene av Problemglass?

Problemglass blir stadig vanskeligere å rengjøre og holde rene, og krever vedlikehol av konstrukdsjon. Til tross for hyppige og intensiv rengjøring, kan det lett miste sitt opprinnelige blanke og glitrende utseende, og utvikle alvorlige, permanente og skjemmende flekker på overflaten, slik at glasset mister sin opprinnelige visuelle appell. Effektiv rengjøring blir vanskeligere, hyppigere og mer kostbare.

Dette kan få alvorlige konsekvenser for Glassrådgivere, produsenter, entreprenører, installatører, byggeiere og brukere. Problemglass klarer ikke opprettholde industristandarder for lystransmisjon som ble oppgitt på tidspunktet for installasjonen. Dette har negative effekter på dagslyset i en bygning, det kan redusere trivselen og produktiviteten til brukeree.

Løsninger for ​«problemglass» i bygninger før, under og etter installasjon

I over 40 år, har Ritec utviklet og levert innovative og kostnadseffektive løsninger for problemglass. Disse løsningene gir enten ​«forebygging» for nye installasjoner eller ​«løsning» for allerede installert glass.

bottom of page