Ritec International's Elektronisk Opplæring og Support Senter

Som en del av sin videre satsing på høy ytelse, kundestøtte og helse & sikkerhet på arbeidsplassen, har Ritec International utviklet et nytt og innovativt spesialbygd treningsanlegg ved sitt hovedkontor i London.


Ritec mål er å...

 • tilby kvalitet og rask global støtte

 • lagtrening & teknisk støtte enkel og tidseffektiv

 • sikre maksimal kvalitet og helse & sikkerhet

Denne nye anlegget er fullt utstyrt med den nyeste teknologien for å tilby høy kvalitets «live support».

Hva oppnår du?

Du vil bygge opp den nødvendige kunnskapen om ClearShield Eco-System™ inkludert produkter, utstyr, tilbehør og søknadsprosedyre for å...

 • maksimere ytelsen

 • redusere kostnader

 • optimalisere helse & sikkerhet

... ved konvertering av vanlig glass til ClearShield Eco-Glass® i fabrikken.

Hvem deltar?

Alle som har behov for...

 • trening for å konvertere vanlig glass til ClearShield Eco-Glass® i sin fabrikk

 • oppfriskningskurs for å konsolidere eller oppdatere eksisterende kunnskap

 • spørsmål om teknisk støtte vedrørende sprøyteutstyr, aplikasjonsprosedyre, kvalitetskontroll, helse & sikkerhet


Hvor avholdes dette?

Fordi det er online, kan du ta del der hvor det er mest praktisk for deg. Vi anbefaler å samle applikatøren (e) i et lokale, hvor de best kan ta del i denne interaktive økten.


Kontakt oss hvis du ønsker å avtale en elektronisk opplæring / støtte-økt.

 

OverflateXperten AS

Follow

Contact

Address

 • Facebook
 • Instagram

Tele: +47 5522 7000

OverflateXperten AS, Vestsidevn. 638, N-5363 Ågotnes

Mob: +47 928 06 114

©2021 OverflateXperten AS

Alle merkenavn og produktnavn som brukes på nettstedet er varemerker eller varenavn eid av Ritec International Limited i Storbritannia. Det gis ingen tillatelse med hensyn til bruken av noen av disse navnene, og i tillegg kan enhver slik bruk utgjøre en krenkelse av innehaveren sine rettigheter. 
 
Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som overdragelse underforstått, antakelse eller på annen måte, noen lisens til noe patent, varemerke eller annen intellektuell eiendom tilhørende Ritec International Limited, eller noen annen tredjepart.