​Hvordan Det Fungerer

Hvordan Det Fungerer

Metal-rammeverk og paneler på utsiden av bygningene er enkle å rengjøre, med perfekt utseende når de er nye. Men overflaten blir stadig vanskeligere å rengjøre og å holde rene, p.g.a. eksponering for naturlig forvitring og kjemiske angrep. Dette resulterer i flekker og misfarging, slik at metallet ser grått og trist ut.

Det er her Ritecoat System™ kommer inn. Den første fasen er en grundig renovering sprosess før anvendelsen av Ritecoat R630™ (for harde overflater som rustfritt stål, aluminium, pulverlakkert, malt og hardplast) eller Ritecoat 2200™ (for pulver-belagt og malte flater). Beskyttelsen gjør at overflaten trenger lite vedlikehold, blir til «non-stick», ikke bare tar den vare på nakne flater, men danner et også beskyttende belegg, slik at de ser ut som nye i leng tid.

Resultatet er et holdbart transparent belegg med eksepsjonell motstand mot:

  • For eksempel fukt, oksidering og atmosfærisk forurensning

  • Graffiti, siden mange løsemidler kan brukes til fjerning uten å skade den Ritecoat™ beskyttelsen

  • Kjemiske angrep med syrer, både alkaliske og løsende midler

 

OverflateXperten AS

Follow

Contact

Address

  • Facebook
  • Instagram

Tele: +47 5522 7000

OverflateXperten AS, Vestsidevn. 638, N-5363 Ågotnes

Mob: +47 928 06 114

©2021 OverflateXperten AS

Alle merkenavn og produktnavn som brukes på nettstedet er varemerker eller varenavn eid av Ritec International Limited i Storbritannia. Det gis ingen tillatelse med hensyn til bruken av noen av disse navnene, og i tillegg kan enhver slik bruk utgjøre en krenkelse av innehaveren sine rettigheter. 
 
Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som overdragelse underforstått, antakelse eller på annen måte, noen lisens til noe patent, varemerke eller annen intellektuell eiendom tilhørende Ritec International Limited, eller noen annen tredjepart.