top of page
1
2
3
4
5

Din karriere innen glassbehandling kan begynne her!

Stein Solli OverflateXperten er distributører av ClearShield® – Ritecoat™ – VoltShield™ i de skandinaviske landene. Våre kunder omfatter alt fra privatboliger til offshoreindustrien, marine-sektor, glassprodusenter, glassmestere, entreprenører og rengjøringsbyråer.

Du kan via oss få en variert arbeidsdag, med både salgsarbeid og praktisk utførelse innen renovering, beskyttelse og vedlikehold av en lang rekke overflater. Ved å ivareta glass og konstruksjoner forlenger man byggets levetid, et viktig bidrag med tanke på miljøet!

Stein Solli OverflateXperten utfører praktisk ClearShield® arbeid hvor som helst, og da spesielt steder hvor det ennå ikke er etablert forhandler. Vår erfaring med glassarbeid og oppgradering av glass med ClearShield® startet i 1989, så selv om Stein Solli OverflateXperten er et relativt nystartet selskap, har vi over 30 års erfaring på dette spesialområdet. (Produktet ClearShield® nærmer seg 40 år med stormskritt.) 

Miljøhensyn og offentlige direktiver oppfordrer oss (og krever) at man bygger så «grønne bygg» som teknologisk mulig, og i samme ånd, bygget skal driftes så miljøvennlig som mulig!

Man tar i bruk nye og stadig bedre materialer og løsninger, for å optimalisere alle sider ved byggeprosessen og i etterbruken av dagens nye bygg. Ved prosjektering og planlegging av nye bygg diskuteres alt fra logistikk, energiforbruk, varmetap, til driftskostnader og vedlikeholdskostnader. Man elokserer aluminium, maler / oljer treverk og metall, og man impregnerer betongen og så videre. En lang rekke tiltak gjøres for å forlenge byggets levetid, og holde kostnader til drift og vedlikehold så lave som mulig.


Hva blir gjort med glass / vinduer?


På grunn av stadig bedre løsninger, flere funksjoner og design, benyttes glass i stadig større utstrekning.


Internasjonalt blir det mer og mer vanlig å beskytte glasset også.


ClearShield® har gjennom snart 40 år på markedet, vist at man reduserer utgiftene til renhold med gjennomsnittlig 50%. Dette fordi man vasker sjeldnere, man benytter mindre og «snillere» kjemikalier og mindre vann og kortere tid på vedlikeholdet.


Til sammen fører dette til et betydelig redusert «karbon fotavtrykk»!


ClearShield® kan påføres glasset enten i fabrikk, på byggeplassen eller på eksisterende bygninger, på nytt eller gammelt glass. Som med de aller fleste overflatebehandlinger er investeringene mindre per meter, desto større prosjektet er, og fabrikkproduksjon er rimeligere enn manuell påføring ute på byggeplassen. Stadig flere glass og vindu-produsenter tar ClearShield® inn i sitt sortiment for å kunne tilby sine kunder ett enda bedre produkt.


I langt større grad nå enn tidligere bruker man glass i konstruksjoner, som design og som yttervegger i bygg, men samtidig blir de ytre miljøpåvirkningene på glasset stadig kraftigere.

Ved å ClearShield-behandle glass før montering, vil det også være beskyttet under byggeperioden. Det motstår angrep fra svevestøv, fuktighet og andre forurensninger som gjør at glassoverflaten korroderer (på lik linje med andre byggematerialer). Tradisjon og erfaring forteller at vi skal male treverk, lakkere stål, impregnere betong og eloksere aluminium for å forlenge et byggs levetid.


Spørsmålet er: Hva gjør vi med glass?  Svaret er: ClearShield®

bottom of page