top of page

Aplikasjons-Alternativer

«On-Site» Renoveringing

VoltShield System™ kan brukes på-stedet til både nye og eksisterende isolatorer, utført av Ritec's profesjonelle og spesielt utdannede teknikere.


Systemet sikrer at alle eksisterende forurensende stoffer fjernes ved behov, for å gjenopprette de opprinnelige overflate egenskapene, før anvendelsen av VoltShield™-væsken som gir langvarig beskyttelse og økt isoleringsevne.

Fabrikk-Aplikasjon

Der hvor tilgang er problematisk, og når kostbare driftsstans kan gjøre at en på-stedet behandling er upraktisk, så kan VoltShield™ påføres effektivt på isolatorer i et fabrikkmiljø under kontrollerte forhold.


Dette er en kostnadseffektiv løsning for nye isolatorer før installasjon.


For råd og spesialiserte løsninger, kontakt oss.

bottom of page