top of page

Hvordan Det Fungerer

Problemet: Hvorfor bygger forurensning seg opp?

Glass og keramiske overflater er kjemisk reaktive og har en røff overflate med mange porer når man ser glass under et mikroskop.

Om glasset  forblir ubeskyttet, vil overflaten raskt og enkelt utsettes for permanent binding av organiske og uorganiske luft-og vann-båret forurensninger som kalk fra sementstøv, mørtel, betong, murverk og avrenning fra konstruksjonen, mineralsalter fra sjøvann, uforbrente hydrokarboner fra industri-og trafikk forurensning samt metall oksider. Disse forurensninger fester seg i porene og reagerer kjemisk, og bider seg fast til overflaten.

Hvordan gir VoltShield™ deg løsningen?

VoltShield™ er et kjemisk kryss-linking polymer harpiks med utrolige «non-stick» egenskaper. Denne overflaten gjør at vannet ikke flyter ut, men sprer seg og forhindrer at forurensing fester seg til glasset. Dette resulterer i bedre elektrisk ytelse og redusere både elektrisk utladning og overslag.


Strømfrekvens-stabilitet og overslagsspenningen er ved uavhengige tester utført på VoltShield™ behandlede isolatorer av IEC 60060 ved HVL Tamworth High Voltage Laboratory, UK. Disse har viser en markant økning i tåligheten mot fukt og overslagspenning i forhold til lignende ubehandlet isolatorer.


VoltShield™ er en transparent behandling som ikke vil endre den opprinnelige glasserte fargen og identifisering/ merking av isolator. Den kan brukes på nye eller eksisterende isolatorer i fabrikken eller på-stedet.

Hvor lenge varer det?

Beskyttelsen er slitesterk og holdbar fordi når den er herdet, så er VoltShield™ kjemisk bundet til overflaten på isolatorer og skaper en sterk "non-stick" barriere, som krever lite vedlikehold.

VoltShield™ beskyttelsen forventes å vare opp til 10 år, avhengig av vedlikeholdsrutiner og miljømessige påvirkninger.

Fordi VoltShield™ er ikke et belegg, vil det aldri krakelere, misfarges eller skalle av under håndtering og når det utsettes for forvitring.

Hvordan Det Fungerer: Services
bottom of page