VoltShield System™

Renovering, «non-stick» beskyttelse og vedlikehold for glass og keramiske elektriske isolatorer, som brukes av National Grid UK

 
Why Choose VoltShield®

Hvorfor Velge VoltShield™

How it works

Hvordan Det Fungerer

Application Options

Aplikasjons-Alternativer

Tests and experience

Tester og Erfaring

 

OverflateXperten AS

Follow

Contact

Address

  • Facebook
  • Instagram

Tele: +47 5522 7000

OverflateXperten AS, Vestsidevn. 638, N-5363 Ågotnes

Mob: +47 928 06 114

©2021 OverflateXperten AS

Alle merkenavn og produktnavn som brukes på nettstedet er varemerker eller varenavn eid av Ritec International Limited i Storbritannia. Det gis ingen tillatelse med hensyn til bruken av noen av disse navnene, og i tillegg kan enhver slik bruk utgjøre en krenkelse av innehaveren sine rettigheter. 
 
Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som overdragelse underforstått, antakelse eller på annen måte, noen lisens til noe patent, varemerke eller annen intellektuell eiendom tilhørende Ritec International Limited, eller noen annen tredjepart.

VoltShield™ optimaliserer isolasjons ytelse