top of page
​Hva Gjør ClearShield Unik

Hva Gjør ClearShield® Unik

Ritec’s ClearShield Eco-System® for glass er den første og eneste teknologien med garantert ytelse og merverdi for alle trinn i glassets forsyningskjede; glassrådgivere, bearbeidere, fabrikker, entreprenør, installatør, sluttbruker.

Basert på følgende 10 nøkkelfordeler har Ritec ClearShield® blitt utviklet gjennom faktisk felterfaring i mer enn 40 år med erfaringsbasert verdøkningi i hver markedsektor innen float-glassindustrien. I tillegg har Ritec underveis, forbedret den navnebeskyttede kjemikaliens «kryss-link» system, bindemiddel og stabilisatorer i ClearShield®, hvilket tilsammen er avgjørende for dens ytelse og holdbarhet.

  1. «Non-stick»-ikke reaktive etter herding, fungerer som «non-stick» kokekar-alltid mye lettere å rengjøre og holde rent

  2. Holdbar-motstår angrep fra fuktighet, alkalitet og skitt («MAD»), de viktigste fiendene til glass, opprettholder den opprinnelige lystransmisjon, klarhet og enkle rengjøring

  3. Sterk ytelse-motstandsdyktig mot alle typer smuss, organiske (f. eks motorkjøretøy eksos eller trafikkfilm, fugleekskrementer, pollen og sevje) og uorganisk (f. eks avleiring fra «hardt vann», avrenning fra konstruksjoner, metall oksider)-egnet for alle typer glass, eksteriørt og interiørt

  4. Allsidig – lett å bruke i alle steg innen glassets forsyningkjede – med muligheter for diversifisering og differensiering av bedriften

  5. Energisparende og «grønn»-reduserer energibehovet til rutinemessig glassvask med 50% i gjennomsnitt-for lavere utslipp og karbonfotavtrykk, samt besparelser i tid, krefter og penger

  6. Lys-forbedring – opprettholder opprinnelig lystransmisjon og daglysinnslipp – som øker produktivitet og velvære for bygningens brukere

  7. Anti-mikrobiell-motstandsdyktig mot vedheft og vekst av bakterier, virus og sopp-for applikasjoner der hygiene er viktig

  8. Ufarlig-ikke klassifisert som brannfarlig eller giftig-for sikker og enkel applikasjon i fabrikken eller «on-site»

  9. Utprøvd og testet over lengre perioder under faktiske feltforhold for alle typer glass (nye eller gamle, utvendig eller innvendig) og alle typer steder (urbane, landlige, kystmiljø) og i alle typer miljøforhold (varmt, kaldt, tørt, fuktig, vind, sand)

  10. En del av et komplett system-renovering, beskyttelse, vedlikehold-for løsninger på «Problemglass» med muligheter for diversifisering og differensiering

bottom of page