top of page

Vilkår og Betingelser for Bruk

(1) Innledning

Disse vilkårene for bruk regulerer din bruk av våre nettsider; ved å bruke vårt nettsted godtar du disse vilkårene for bruk i sin helhet. Hvis du er uenig med disse vilkårene for bruk eller deler av disse vilkårene for bruk, må du ikke bruke vårt nettsted.

Hvis du registrerer deg på våre nettsider vil vi be deg om å uttrykkelig godta disse vilkårene for bruk.

Våre nettsider bruker ikke cookies, men bruker Google Analytics, som bruker informasjonskapsler for å gi meningsfulle rapporter om våre besøkende. Google Analytics-informasjonskapsler samler imidlertid ikke inn personlige opplysninger om webområdets besøkende. Ved å bruke vårt nettsted og godta disse vilkårene for bruk, samtykker du i bruk av informasjonskapsler fra Google Analytics i samsvar med vilkårene i vår personvern politikk.

(2) Lisens til å Bruke Nettstedet

Med mindre annet er oppgitt, vi eller våre lisensgivere eier immaterielle rettigheter i nettstedet og materialet på nettstedet. I henhold til lisensen nedenfor, er alle disse immaterielle rettigheter reservert.

Du kan vise, laste ned for hurtigbufring formål, og skrive ut sider eller annet innhold fra nettsiden for personlig bruk, i henhold til restriksjonene fastsatt nedenfor og andre steder i disse vilkårene for bruk.

Du må ikke:

(a) publisere materiale fra dette nettstedet (inkludert publisering på et annet nettsted);

(b) selge, leie eller sub-lisensiere materialet fra nettsiden;

(c) viser materiale fra nettsiden offentlig;

(d) reprodusere, duplisere, kopiere eller på annen måte utnytte materiale på våre nettsider for et kommersielt formål;

(e) redigere eller på annen måte endre noe materiale på nettstedet; eller

(f) redistribuere materiale fra dette nettstedet unntatt for innholds-spesifikt og uttrykkelig gjort tilgjengelig for videre distribusjon, som våre nyheter.


(3) Akseptabel bruk

Du må ikke bruke vårt nettsted på noen måte som forårsaker, eller kan forårsake, skade på nettstedet eller nedskrivning av tilgangen eller tilgjengeligheten av nettstedet; eller på noen måte som er lovstridig, ulovlig, uredelig eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlige, illegale, bedragerske eller skadelige formål eller aktiviteter.

Du skal ikke bruke vårt nettsted til å kopiere, lagre, vise, overføre, sende, bruke, publisere eller distribuere materiale som består av (eller er knyttet til) noe spionprogram, datavirus, trojanske hest, orm, tastetrykk logger, Rootkit eller andre ondsinnede dataprogrammer.

Du må ikke utføre noen systematisk eller automatisert datainnsamlingsaktiviteter (inkludert, uten begrensning, skraping, data mining, data utvinning og data høsting) på eller i forhold til våre nettsider uten vår uttrykkelige skriftlige samtykke.

(4) Produkter

Annonsering av produkter på våre nettsider som utgjør en «invitasjon til å handle» -er ikke et kontraktsmessig tilbud.

Priser som kan oppgis på våre nettsider kan være oppgitt feil.

Kjøp av produkter via vårt nettsted vil alltid være underlagt våre vilkår og betingelser for salg.

Vi vil be deg om å godta våre vilkår og betingelser for salg ved hvert tilfelle, og hver gang du kjøper et produkt eller produkter via våre nettsider.

(5) Produktomtaler

I disse vilkårene for bruk, «dine vurderinger»  betyr materiale (inkludert og uten begrensning tekst, bilder, lyd materiale, videomateriale og audiovisuelt materiale) som du sender til oss for publisering på våre nettsider enten for en produktvurdering eller bruk på annen måte.

Du gir oss en verdensomspennende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri lisens til å bruke, reprodusere, tilpasse, publisere, oversette og distribuere dine vurderinger i alle eksisterende eller fremtidige medier. Du gir oss også rett til under-lisensiere disse rettighetene, og retten til å foreta handlinger ved krenkelse av disse rettighetene.

Du garanterer og bekrefter at dine vurderinger vil overholde disse vilkårene for bruk.

Dine vurderinger må ikke være ulovlig eller lovstridig, må ikke krenke noen tredjepartsrettigheter, og må ikke kunne gi opphav til rettslige skritt enten mot deg eller oss eller en tredjepart (i hvert tilfelle under noen gjeldende lovgivning og i noen jurisdiksjon).

Dine vurderinger (og deres publisering på våre nettsider) må ikke:

(a) være injurierende eller ondskapsfullt usant;

(b) være uanstendig eller usømmelig;

(c) krenke noen copyright, moralsk rett, database høyre, merke rett, designrettigheter, rett til å videreføre, eller andre immaterielle rettigheter;

(d) krenke noen rett til tillit, rett til privatliv, eller rett under databeskyttet lovgivning;

(e) utgjøre uaktsom råd eller inneholder uaktsomt utsagn;

(f) utgjøre en oppfordring til å begå en forbrytelse;

(g) være i forakt av en domstol, eller i strid med noen rettskjennelse;

(h) være i strid med rasistiske eller religiøst hat eller diskriminering lovgivning;

(i) være blasfemisk;

(j) være i strid med offisielle sekretess / lovgivning;

(k) være i strid med eventuelle kontraktsmessige forpliktelser ovenfor annen person;

(l) skildrer vold på en eksplisitt, grafisk eller umotivert måte;

(m) være pornografisk eller seksuelt eksplisitt;

(n) være usann, unøyaktig eller misvisende;

(o) består av eller inneholde noen instruksjoner, råd eller annen informasjon som kan være handlet på og kunne, hvis handlet på, forårsake sykdom, skade eller død, eller andre tap eller skade;

(p) utgjør spam;

(q) være støtende, villedende, truende, fornærmende, trakasserende eller truende, hatsk, diskriminerende eller provoserende; eller som kan

(r) forårsake irritasjon, besvær eller unødvendig angst for noen som helst person.

Dine vurderinger må være riktig, siviliserte, smakfulle og i tråd med allment aksepterte standarder for etikette og atferd på Internett.

Du må ikke bruke noen vurdering å lenke til en nettside eller Web-side bestående av eller inneholder materiale som ville, var det lagt ut på våre nettsider, brutt med bestemmelsene i disse vilkårene for bruk.

Du må ikke sende inn noen vurderinger til nettstedet som er eller har vært gjenstand for noen truet eller konkrete søksmål eller andre lignende klager.

Vi forbeholder oss retten til å redigere eller fjerne eventuelle vurderinger sendt til vår hjemmeside, eller som lagres på våre servere, eller vert eller publisert på våre nettsider.

Uavhengig av våre rettigheter i henhold til disse vilkårene for bruk i forhold til dine vurderinger, kan vi ikke påta oss å overvåke innlevering av vurderinger til, eller publisering av vurderinger på, våre nettsider.

(6) Begrensede Garantier

Mens vi forsøker å sikre at informasjonen på dette nettstedet er riktig, garanterer vi ikke dens fullstendighet eller nøyaktighet; heller ikke er vi forpliktet til å sikre at nettstedet er tilgjengelig eller at materialet på nettstedet holdes oppdatert til enhver tid.

Så langt det er tillatt etter gjeldende lover, utelukker vi alle representasjoner, garantier og vilkår knyttet til dette nettstedet og bruken av dette nettstedet (inkludert, og uten begrensning, garantier som er underforstått ved lov av tilfredsstillende kvalitet, egnethet for formål og / eller bruk av rimelig omtanke og dyktighet).

(7) Begrensninger og Utelukkelser av Ansvar

Ingenting i disse vilkårene for bruk vil: (a) begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet; (b) begrense eller utelukke våre eller ditt ansvar for bedrageri eller uredelig uriktig fremstilling; (c) begrense noen av våre eller dine forpliktelser på noen måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning; eller (d) utelukke noen av våre eller forpliktelser som ikke kan utelukkes under gjeldende lov. Hvis du er en forbruker, vil eventuelle lovbestemte rettigheter som du har, som ikke kan utelukkes eller begrenses, ikke bli påvirket av disse vilkårene for bruk.

Begrensninger og utelukkelser av ansvar fastsatt i dette avsnittet og andre steder i disse vilkårene for bruk: (a) er underlagt den foregående paragrafen; og (b) styrer alle forpliktelser som oppstår i henhold til vilkårene for bruk eller i forhold til innholdet i vilkårene for bruk, inkludert gjeld som oppstår i kontrakt, i tort (inkludert uaktsomhet) og for brudd på lovpålagte plikter.

I den grad nettsiden og informasjonen og tjenestene på nettstedet er gitt gratis, vil vi ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skade av noen art.

Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg med hensyn til eventuelle tap som oppstår ut fra enhver hendelse eller hendelser utenfor vår rimelig kontroll.

Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg med hensyn til eventuelle tap av virksomhet, inkludert (uten begrensning) tap av eller skade på fortjeneste, inntekt, inntekter, bruk, produksjon, forventet sparing, Business, kontrakter, kommersielle muligheter eller goodwill.

Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg med hensyn til eventuelle tap eller korrupsjon av data, database eller programvare.

Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg med hensyn til eventuelle spesielle, indirekte eller tilfeldige tap eller skade.

(8) Erstatning

Du fritar oss herved og forplikter å holde oss skadesløse mot eventuelle tap, skader, kostnader, forpliktelser og utgifter (inkludert, uten begrensning lovlige utgifter og eventuelle beløp betalt av oss til en tredjepart i oppgjør av et krav eller tvister på råd fra våre juridiske rådgivere) som påløper eller led av oss som oppstår som følge av et brudd fra deg av noen bestemmelse i disse vilkårene for bruk, eller som følge av krav som du har brutt noen bestemmelse i disse vilkårene for bruk.

(9) Brudd på Disse Vilkårene for Bruk

Uten forbehold for våre andre rettigheter under disse vilkårene for bruk, hvis du bryter disse vilkårene for bruk på noen måte, eller hvis vi med rimelighet mistenker at du har brutt disse vilkårene for bruk på noen måte, kan vi:

(a) sende deg en eller flere formelle advarsler;

(b) midlertidig suspendere din tilgang til nettstedet;

(c) permanent forbyr deg å få tilgang til nettstedet;

(d) blokkere datamaskiner ved hjelp av IP-adressen din fra å få tilgang til nettstedet;

(e) kontakt Internett-leverandøren og be om at de blokkerer tilgangen din til webområdet.

(f) bringe søksmål mot deg for brudd på kontrakt eller på annen måte; og / eller

(g) suspendere og / eller slette kontoen din med nettstedet.


(10) Endringer

Vi kan revidere disse vilkårene for bruk fra tid til annen. Revidere bruksvilkårene vil gjelde for bruken av våre nettsider fra datoen for utgivelsen av de reviderte vilkårene for bruk på våre nettsider. Vennligst sjekk denne siden jevnlig for å sikre at du er kjent med den oppdaterte versjonen.

(11) Tildeling

Vi kan overføre, sub-kontrakt eller på annen måte håndtere våre rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene for bruk, uten å varsle deg eller innhente ditt samtykke.

Du kan ikke overføre, sub-kontrakt eller på annen måte endre dine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene for bruk.

(12) Alvorlighetsgrad

Hvis en bestemmelse i disse vilkårene for bruk bestemmes av noen domstol eller annen kompetent myndighet til å være ulovlig og / eller ugjennomførlig, vil de andre bestemmelsene fortsatt være gyldige. Hvis en ulovlig og / eller ikke rettskraftig bestemmelse ville være lovlig eller rettskraftig hvis deler av den ble slettet, vil den delen anses å bli slettet, og resten av bestemmelsen vil fortsette i kraft.

(13) Utelukkelse av Tredjepartsrettigheter

Disse vilkårene for bruk er til fordel for deg og oss, og er ikke ment å nytte noen tredjepart, eller kunne håndheves av noen tredjepart. Utøvelsen av våre og dine rettigheter i forhold til disse vilkårene for bruk er ikke underlagt samtykke fra en tredjepart.

(14) Hele Avtalen

Disse vilkårene for bruk, sammen med våre retningslinjer for personvern, opphavsrett og forbehold, utgjør hele avtalen mellom deg og oss i forhold til din bruk av nettstedet vårt, og tilsidesetter alle tidligere avtaler med hensyn til din bruk av dette nettstedet.

(15) Lov og Jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene styres av og tolkes i samsvar med norsk lov, og eventuelle tvister knyttet til disse bruksvilkårene vil bli underlagt norsk domstols ikke-eksklusive jurisdiksjon.

(16) Våre Detaljer

Fullt navn på vårt firma er Stein Solli OverflateXperten.

Vår registrerte adresse er Vestsidevn. 638, N-5363 Ågotnes, Norge.

Du kan kontakte oss via e-post til post@overflatexperten.no.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til veiledning om priser, er for generell informasjon formål. Informasjonen er levert av Stein Solli OverflateXperten og mens vi forsøker å holde informasjonen oppdatert og korrekt, gjør vi ingen garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, om fullstendighet, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet eller tilgjengelighet med hensyn til nettstedet eller informasjon, produkter, tjenester eller relatert grafikk som finnes på nettsiden til noe formål. Enhver avhengighet du plasserer på slik informasjon er derfor strengt på egen risiko.
Ikke i noe tilfelle vil vi være ansvarlig for eventuelle tap eller skade inkludert, uten begrensning, indirekte eller tilfeldige tap eller skade, eller eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av tap av data eller fortjeneste som følge av, eller i forbindelse med, bruk av dette nettstedet.
Gjennom denne nettsiden kan du koble til andre nettsteder som blir gitt som en bekvemmelighet og informasjonsformål bare og som ikke er under kontroll av Stein Solli OverflateXperten. Vi har ingen kontroll over naturen, innhold og tilgjengelighet av disse nettstedene. Inkludering av alle koblinger ikke nødvendigvis innebærer en anbefaling eller godkjenner synspunkter uttrykt i dem. Stein Solli OverflateXperten påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktighet, lovlighet eller innhold av eksterne nettsteder eller for at av påfølgende koblinger. Kontakt eksterne nettsteder for svar på spørsmål om innholdet.
Alle anstrengelser er gjort for å holde nettsiden oppe og går problemfritt. Imidlertid tar Stein Solli OverflateXperten ikke ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, nettsiden er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer utenfor vår kontroll.

bottom of page